BMC_9930.jpgNIKON D200 | spot | 0.006 s (1/160) (1/160) | F/2.2 | 85.00(850/10) | 35mm equiv 127mm | ISO-100 | 2009:05:30 14:35:47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMC_9932.jpgNIKON D200 | spot | 0.006 s (1/160) (1/160) | F/2.2 | 85.00(850/10) | 35mm equiv 127mm | ISO-100 | 2009:05:30 14:36:06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMC_9934.jpgNIKON D200 | spot | 0.006 s (1/160) (1/160) | F/2.2 | 85.00(850/10) | 35mm equiv 127mm | ISO-100 | 2009:05:30 14:36:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMC_9941.jpgNIKON D200 | spot | 0.004 s (1/250) (1/250) | F/1.6 | 85.00(850/10) | 35mm equiv 127mm | ISO-100 | 2009:05:30 14:39:53 

 

 

 

 

 

BMC_9949.jpgNIKON D200 | spot | 0.004 s (1/250) (1/250) | F/1.6 | 85.00(850/10) | 35mm equiv 127mm | ISO-100 | 2009:05:30 14:41:35

 

 

 

 

저와 함께 나들이 가실래요?

 

상큼한 꽃내음과

 

나비..그리고 자그만 벌들.

 

샌드위치와 와인한잔 곁들인..

 

도시락은 제가 준비할테니..

 

 

당신은 ...

 

제게 그 따뜻한 손만 빌려주세요..

 

함께 나들이 가요..

 

 

 

profile